Skoči na glavno vsebino

Pravice in obveznosti staršev

Pravice staršev:

–          do vpogleda v ponudbo programov v vrtcu

–          postopno uvajanja otrok v programe vrtca

–          sodelovati pri oblikovanju življenja in dela v vrtcu in oddelku, pri tem pa morajo upoštevati predhodne dogovore in strokovno avtonomnost vrtca in strokovnih delavk

–          do obveščenosti o delu in življenju v vrtcu in oddelku

–          do sprotne izmenjave informacij in poglobljenega pogovora o otroku

–          do zaščite osebnih podatkov in spoštovanja zasebnosti družine

 

 

 

Obveznosti in dolžnosti staršev, ki so vezane na varnost in dobro počutje otroka in na dobro sodelovanje z vrtcem in strokovnimi delavkami:

–          Vsi otroci morajo biti pred sprejemom v vrtec zdravniško pregledani pri osebnem zdravniku. Potrdilo o pregledu, ki ni starejše od 5 dni, oddate ob prihodu otroka v vrtec, vzgojiteljici.

–          Starši morajo ob sprejemu otroka v vrtec vzgojiteljico opozoriti na posebnosti otrokovega zdravstvenega statusa, če le-ta ni razviden iz zdravniške dokumentacije.

–          Starši so dolžni posredovati strokovni delavki številko telefona in druge podatke o tem, kje jih je mogoče najti in obvestiti v primeru nepredvidenih dogodkov z otrokom.

–          Starši so dolžni zagotoviti spremstvo polnoletne osebe otroku v vrtec in iz vrtca. Strokovne delavke morajo otroka sprejeti osebno in ga pri odhodu  prepustit v oskrbo le staršem oz. polnoletni osebi, ki otroka prevzame v dogovoru s starši in o tem starši predhodno obvestijo strokovne delavke.

–          Starši so dolžni voditi v vrtec zdravega otroka. Če ob prihodu otroka strokovne delavke ugotovijo morebitne prve znake obolenja (vročina, izpuščaju, bruhanje…), lahko odklonijo otrokovo prisotnost. Bolan otrok spada v domačo nego.

–          Otroci morajo biti primerno obuti in oblečeni,  tako, da se bodo nemoteno lahko igrali in se udejstvovali v ponujenih dejavnostih v vrtcu in na prostem v vseh letnih časih in vremenu primerno. V vrtec ne smejo prinesti predmetov, ki bi lahko ogrozili njegovo zdravje in varnost in varnost drugih otrok.

–          Starši so dolžni sodelovati s strokovnima delavkama, ki skrbita za otroka in se zanimati za njegov razvoj in počutje v vrtcu. Prav tako pričakujemo da sodelujejo v vseh ponujenih oblikah sodelovanja.

–          Starši morajo javiti odsotnost in vzrok odsotnosti otroka do dogovorjene ure.

–          Starši so dolžni upoštevati dogovorjeni red v prostorih in neposredni okolici vrtca.

–          Starši morajo upoštevati poslovni čas vrtca, v primeru zamude plačajo zamudnino.

–          Redno izpolnjevati finančne dolžnosti do vrtca.

–          Sproti sporočati spremembe podatkov o svoji dosegljivosti v času bivanja otroka v vrtcu in podatkov, ki vplivajo na višino oskrbnine.

 

 

(Skupno 226 obiskov, današnjih obiskov 1)
SOGO Dostopnost