2. MEDNARODNI ZNANSTVENO – STROKOVNI POSVET O NADARJENIH

ZBORNIKA (2017, 2018)

 

OSNOVNA ŠOLA JANKA GLAZERJA RUŠE, V SODELOVANJU S

PEDAGOŠKO FAKULTETO MARIBOR, ORGANIZIRA

2. MEDNARODNI ZNANSTVENO – STROKOVNI POSVET O NADARJENIH

Ruše, 14. april 2018

 

Nadarjeni učenci so v šoli pogosto po krivici spregledani. Naša naloga je, da jim zagotovimo optimalni razvoj njihovih potencialov.

Po lanskoletni uspešni izvedbi mednarodnega posveta o nadarjenih smo se odločili, da posvet ponovno organiziramo in ga nadgradimo. Letošnji posvet bo sestavljen iz treh delov:

  • Na plenarnem delu bomo prisluhnili našim in tujim strokovnjakom s področja dela z nadarjenimi.
  • Na okrogli mizi bomo spregovorili o »BEGU MOŽGANOV KOT VELIKEM PROBLEMU DRŽAV JV EVROPE«.
  • V sekcijah se bodo predstavili praktiki s praktičnimi primeri dela z nadarjenimi.

Okrogla miza in delo v sekcijah bosta potekala istočasno. Podrobnejši program prejmete po prijavi.

 

Posvet bo trajal od 9.00 do 17.00.

Naša velika želja je, da s svojim prispevkom sodelujete na posvetu.

Prosimo, da nam svojo namero o sodelovanju pošljete do 10. februarja 2018 (Prijava).

Ob prijavi pošljete tudi sinopsis, ki naj obsega 200 besed (Arial 12, 1,5 razmik vrstic, obojestransko poravnano), k izvlečku pripišite naslov prispevka, ime in priimek avtorja, mesto zaposlitve in naslov elektronske pošte. Pošljite ga na naslov aleksandra.rozic@glazer.si

Vsak prispevek, ki bo vsebinsko umeščen v tematiko posveta, bomo uvrstili v program, o čemer bo odločal uredniški odbor. Navodila za oblikovno pripravo prispevka bodo zajeta v obrazcu, ki vam ga bomo poslali na vaš elektronski naslov. Prispevke bomo objavili v elektronski publikaciji. Prosimo, da prispevke lektorirate.

Kotizacija za posvet je 85 € (z ddv), za udeležence, ki bodo imeli prispevek pa 75€. Za izdajo potrdila je obvezna prisotnost ves čas posveta. Referati, ki bodo predstavljeni v prisotnosti mednarodnih udeležencev, bodo ovrednoteni s štirimi točkami.

V ceno programa je všteta prehrana, e-publikacija, izvedba posveta.

Vse dodatne informacije lahko dobite po telefonu 02 66 90 482, pri ravnatelju OŠ Ladislavu Pepelniku.

Veseli bomo vašega sodelovanja.

Z odličnim spoštovanjem!

Ravnatelj:
Ladislav Pepelnik, prof.

 

PRIJAVNICA (*.docx, *.pdf)