Izbirni predmeti – 2017/2018

OPIS IZBIRNIH PREDMETOV

ZA 7., 8., IN 9. RAZRED

OSNOVNE ŠOLE

Ansambelska igra (7., 8., 9.),
Astronomija I (7., 8., 9.),
Francoščina (7., 8., 9.),
Klaviatura in računalnik I. (7., 8., 9.)
Klaviatura in računalnik II. (8., 9.),
Likovno snovanje I., II., III. (7., 8., 9.),
Multimedija (8.),
Nemščina kot drugi tuj jezik (7. 8., 9.),
Načini prehranjevanja (9.),
Obdelava gradiv (obdelava lesa) (7., 8., 9.),
Poskusi v kemiji (8., 9.),
Računalniška omrežja (9.),
Retorika (9.),
Robotika v tehniki (8., 9.),
Sodobna priprava hrane (7., 8., 9.)
Izbrani šport nogomet (9.),
Izbrani šport odbojka (9.),
Raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja (9.),
Šport za zdravje (7.),
Šport za sprostitev (8.),
Turistična vzgoja (7., 8., 9.),
Urejanje besedil (7.),
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (7., 8., 9.),
Verstva in etika (7., 8., 9.).
Življenje človeka na zemlji (8.),