OBVESTILO – 3. predmet na NPZ za učence 9. razredov

Ministrica za šolstvo in šport je na podlagi veljavne zakonodaje izdala sklep o določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z nacionalnim preverjanjem znanja v šolskem letu 2017/2018.
Na naši šoli bo poleg matematike in slovenščine potekalo še preverjanje iz predmeta

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA.
Datum: 1. 9 . 2017

Koordinator NPZ: Miro Jaušovec