Skoči na glavno vsebino

Upravni in posvetovalni organi

Svet zavoda

Je upravni organ zavoda. Sestavljajo ga predstavniki ustanovitelja, delavcev in staršev, ki so izvoljeni za štiri leta.

Svet zavoda:

–     imenuje in razrešuje ravnatelja

–     sprejema program razvoja zavoda in letni delovni načrt zavoda in poročilo o njegovi realizaciji

–     odloča o uvedbi nadstandardnih  in drugih programov

–     obravnava poročila o vzgojno – izobraževalni problematiki

–     odloča o pritožbah in obravnava zadeve, ki mu jih predloži pedagoški zbor, svet staršev,…

 

Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesov staršev se oblikuje svet staršev. Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Svet staršev:

–    predlaga nadstandardne programe

–    daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah

–    daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in o letnem delovnem načrtu

–    razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki

–    obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom

–     voli predstavnika v svet zavoda

–    opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi

 

Zapisnik – 1. SEJA Sveta staršev

Zapisnik – 2. sestanek Sveta staršev 

(Skupno 173 obiskov, današnjih obiskov 1)
SOGO Dostopnost