Skoči na glavno vsebino

Nadarjeni učenci

NADARJENI UČENCI IN SPREMLJAJOČE AKTIVNOSTI

»Ohraniti moramo vztrajnost in še zlasti zaupanje vase.

Verjeti moramo, da smo za nekaj nadarjeni in to uresničiti za vsako ceno.«

(Marie Curie)

nadarjeni2

Na področju vzgoje in izobraževanja imajo vsi otroci in učenci pravico do optimalnega razvoja, tudi izjemno nadarjeni. V skladu z našo zakonodajo so nadarjeni učenci tisti učenci, ki izkazujejo visoko nadpovprečne sposobnosti mišljenja ali izjemne dosežke na posameznih učnih področjih, v umetnosti ali športu. Šola tem učencem zagotavlja ustrezne pogoje za vzgojo in izobraževanje tako, da jim prilagodi vsebine, metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dodatni pouk, druge oblike individualne in skupinske pomoči ter druge oblike dela.

nadarjeni3

Odkrivanje nadarjenih učencev in delo z njimi v osnovni šoli je za svetovalno službo in učitelje pomembna naloga. Največ časa z nadarjenimi učenci v šoli zagotovo preživijo učitelji, ki učenca poučujejo. Že v izhodišču je njihova vloga zato pomembna.

 

Več o tem na http://www.zrss.si/strokovne-resitve/nabor-resitev/nadarjeni-otroci-ucenci-in-dijaki

Učitelji na naši šoli so nadarjenim učencem naklonjeni, so fleksibilni, ustvarjalni, se dodatno usposabljajo, imajo široko splošno znanje in so pripravljeni vložiti dodaten čas in trud za poučevanje nadarjenih otrok.

V Sloveniji delo z nadarjenimi poteka v skladu s Konceptom odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci devetletne osnovne šole, sprejetem leta 1999.

Starše in učence vabimo, da si omenjen Koncept ogledajo in preberejo. Podrobno se bodo seznanili:

 • z opredelitvijo nadarjenosti
 • z značilnostmi nadarjenih učencev
 • miselno – spoznavno področje
 • učno – storilnostno področje
 • motivacija
 • socialno – čustveno področje
 • z izhodišči za odkrivanje in delo z nadarjenimi
 • z odkrivanjem nadarjenih učencev
 • evidentiranje učencev
 • identifikacija nadarjenih učencev
 • seznanitev in mnenje staršev
 • z delom z nadarjenimi učenci po posameznih triadah

Več si preberite na:

http://www.zrss.si/zrss/wp-content/uploads/koncept-dela-z-nadarjenimi-ucenci.pdf

Omenjen Koncept (1999) in Operacionalizacija Koncepta (2000, z dopolnitvami 2008, 2009) predstavljata svetovalnim delavcem in učiteljem izhodišče za delo z nadarjenimi učenci. V kolikor želimo nadarjenim otrokom nadalje razvijati njihove potenciale, jim je potrebno prilagajati pouk, metode in oblike dela, pri tem pa upoštevati otrokove posebne sposobnosti, torej njegova močna področja. Poleg tega je pomembno, da se učitelj osredotoča na socialne in čustvene potrebe ter tako skrbi za celotni razvoj nadarjenih otrok.

nadarjeni1

Nadarjenost po J. Renzulliju, ki jo vključuje tudi večina slovenskih šol, opredeljuje nadarjenost kot rezultat splošnih in/ali specifičnih sposobnosti, visoke motivacije in visoke kreativnosti. Nadarjen je tisti posameznik, ki učinkovito izkorišča vse tri sestavine svoje osebnosti; za visoke rezultate pa se morajo področja prekrivati.

Aktivnosti za nadarjene učence 2023/2024

Aktivnosti za nadarjene učence 2022/2023

Aktivnosti za nadarjene učence 2019/2020

Aktivnosti za nadarjene učence 2018/2019

aktivnosti za nadarjene učence 2017 2018

Reklame – 26. 5. 2017

Ekskurzija v Ljubljano – 6. 12. 2016

Okušamo Evropo – 26. 9. 2016

MOS v Celju – 14. 9. 2016

V svetu zmajev – 11. 3. 2016

Pitagorejska šola – 27. 11. 2015

Šola za nadarjene – 25., 26. 9. 2015

Arhiv dogodkov

Koncepti dela z nadarjenimi učenci

(Skupno 3.534 obiskov, današnjih obiskov 1)
SOGO Dostopnost