Skoči na glavno vsebino

Osnovni podatki o šoli

OŠ Janka Glazerja Ruše
Lesjakova ulica 4

2342 Ruše

Ravnatelj: Ladislav PEPELNIK
E-mail ravnatelja: rav-osmbjg@guest.arnes.si
Pomočnik ravnatelja: Miro JAUŠOVEC
E-mail pomočnika ravnatelja: miro.jausovec@glazer.si
Poslovna sekretarka: Aleksandra GRIČNIK
Računovodja: Dominika ŠMID
Knjigovodja: Ana HOLCMAN
Organizatorica prehrane: Klavdija HARTMAN

Tel. tajništvo: 02 669 04 80
Tel. računovodstvo: 02 669 04 94
Tel. knjigovodja: 02 669 04 91
Tel. org. prehrane: 02 444 11 87
Tel. odjava prehrane: 02 669 04 91
Tel. kuhinje: 02 669 04 89
Tel. psih./ped.: 02 669 04 93
Tel. pedagog: 02 669 04 84

E-mail: OS-J.glazerja-ruse@guest.arnes.si

TRR: 01308-6030678303
Davčna številka: 51038315

 

USTANOVITELJ

Osnovno šolo Janka Glazerja Ruše je ustanovila Občina Ruše.


ŠOLSKI OKOLIŠ

Šolski okoliš obsega naselja Bistrica ob Dravi, Bezena, Ruše, Lobnica, Smolnik in Fala. . Skupno število učencev je 443.

ŠOLO UPRAVLJAJO

Šolo upravljata ravnatelj in Svet zavoda. Svet zavoda ima štiriletni mandat, sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja (Katja Jurkovič Urleb, Leonida Zalar, Aleksandra Koletnik), pet predstavnikov šole (Boštjan Ravnjak, Irena Jelenc, Velerija Šavc, Andreja Šalamun, Iris Dell Olivo) in dva predstavnika staršev (Iztok Kološa, Ines Voršič), predstavnica staršev vrtca (Jasmina Habulin).

LOGOTIP (*.cdr, *.jpg)
PRAVILA HIŠNEGA REDA OSNOVNE ŠOLE JANKA GLAZERJA (*.pdf)
PRAVILA ŠOLE (*.pdf)
VIDEO PREDSTAVITEV
PEDIATRINJA
DONATORJI
ZGODOVINA ŠOLE
IZJAVA O ZASEBNOSTI
ORGANIGRAM ZAVODA
PUBLIKACIJA 2022/2023
PROSTA DELOVNA MESTA

IZPIS IZ EVIDENCE POSTOPEK PRIDOBITVE NADOMESTNE JAVNE LISTINE

(Skupno 6.164 obiskov, današnjih obiskov 1)
SOGO Dostopnost