Zdravstveno varstvo

Zdravstveno varstvo:

Preventivno zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine je organizirano skupinsko za posamezne šole oziroma razrede in ni vezano na izbranega osebnega zdravnika. Preventivne preglede bo izvedel imenovani zdravnik šole s pripadajočim timom. Imenovanega zdravnika šole določi odgovorni zdravnik (vodja) za pripadajoče zdravstveno območje.

SISTEMATIČNI PREVENTIVNI PREGLEDI

Pregledi praviloma potekajo v prostorih zdravstvenega zavoda. Namen teh pregledov je aktivni zdravstveni nadzor, odkrivanje zdravstvene problematike in svetovanje šolskim otrokom in mladini. Ti pregledi se izvajajo:

pri šolskih novincih v času do šest mesecev pred vstopom v osnovno šolo

v 1., 3., 6. in 8. razredu

Na te preglede naj učenci prinesejo potrjene zdravstvene izkaznice, morebitne izvide specialistov, odpustnice iz bolnice, očala. Učenci osmih razredov, ki ne dovolijo odvzema krvi, morajo ob pregledu predložiti pisno prepoved staršev oz. skrbnikov. O času pregleda vas bodo obvestili razredniki. Prvošolce spremljajo na pregled njihovi starši.

Cepljenje novincev, učencev 1. in 3. razreda se izvaja v zdravstveni ustanovi v spremstvu staršev oz. skrbnikov.
NAMENSKI PREGLEDI PO SISTEMATSKEM PREGLEDU

Namen pregleda je spremljanje rasti in razvoja posameznih učencev v primeru, ko se na rednem sistematičnem pregledu ugotovi odstopanje od normale, ki ga še ne moremo opredeliti za bolezensko stanje, zahteva pa pogostejše spremljanje kot na dve leti. Ti pregledi se izvajajo:

– v 2., 4., 5., 7. in 9. razredu

 Pregled v 9. razredu je namenjen tudi poklicnemu svetovanju, zato ga opravimo pri vseh učencih, kjer obstaja zdravstvena ovira za izbiro poklica.

ZDRAVNIŠKA OPRAVIČILA

V skladu s šolskimi pravili, ki veljajo za vse osnovne in srednje šole v Sloveniji, izda zdravnik zdravniško opravičilo le za odsotnost od pouka, ki je trajala več kot pet šolskih (delovnih) dni in je bil učenec zdravljen pri zdravniku (ambulantno ali bolnišnično). Izjemoma se lahko razrednik inza posamezne učence dogovorita drugače. Opravičila za športno vzgojo (tudi za daljše obdobje) piše otrokov izbrani zdravnik.
Naša šolska zdravnica je dr. Sabina ROZMAN – GOLČAR, ki dela v

ambulanti v Tovarniški ulici 51, v Rušah.
Delovni čas zdravnice:

PON 12.00 – 19.30

TOR 7.00 – 9.00 9.00 – 13.45

SRE 7.00 – 13.15

ČET 7.00 – 9.00 9.00 – 13.45

PET 7.00 – 10.00 10.00 – 12.15
Za pregled bolnega otroka se predhodno naročite na telefonsko

številko: 02 60 900 91 

V ambulanti sprejemajo le tiste učence, ki imajo izbranega zdravnika dr. Sabino Rozman – Golčar, vse druge pa le v nujnih primerih ali kot samoplačnike.

Nadomestna ambulanta za učence naše šole (kadar potrebujejo zdravniško pomoč v času izven rednega obratovanja ambulante v Rušah) je ambulanta v Vošnjakovi 4, IV. nadstropje. Deluje vsak dan, od ponedeljka do petka, od 7.00 – 19.30 ure in v soboto od 7.00 – 14.00 ure. Dežurna ambulanta v Vošnjakovi 4, I. nadstropje, deluje vsako soboto od 14.00 do 19.30, ob nedeljah in praznikih pa od 8.00 do 20.00 ure. V času od 19.00 – 6.00 naslednjega dne pa deluje splošna urgentna ambulanta v prostorih SBM.

V Vošnjakovi ulici 4, IV. nadstropje, je od ponedeljka do petka od 7.00 – 18.00 odprta posvetovalnica za mlade. Namenjena je vsem učencem (tudi staršem), ki imajo kakršnekoli (nezdravstvene) probleme.

Prav tako opravljamo sistematične preglede zob, učenje pravilnega čiščenja in nege. To opravlja zobozdravstvena sestra na terenu.

Zobozdravstveno varstvo za otroke in mladino Medizob d.o.o/koncesionar – izvajalec Gorazd Rajšp.

Za naročanje pokličite na telefonsko številko 02/444 43 00.

(Skupno 387 obiskov, današnjih obiskov 1)